KẾ HOẠCH CUỘC THI TÌM HIỂU 150 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN HƯƠNG KHÊ (Cấp trường)

Thứ năm - 16/02/2017 09:32 | Số lần đọc: 609
KẾ HOẠCH CUỘC THI TÌM HIỂU 150 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN HƯƠNG KHÊ (Cấp trường)

KẾ HOẠCH CUỘC THI TÌM HIỂU 150 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN HƯƠNG KHÊ (Cấp trường)

PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG KHÊ
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG


Số:  09/KH-BGH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phúc Đồng, ngày  8  tháng 02 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 150 năm hình thành và phát triển
huyện Hương Khê.
 
Thực hiện kế hoạch số 56/KH-PGDĐT ngày 03/02/2017 của Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 150 năm hình thành và phát triển huyện Hương Khê.
Trường THCS Phúc Đồng  xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 150 năm hình thành và phát triển huyện Hương Khê như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển huyện Hương Khê là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 150 năm thành lập huyện. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với thể hệ trẻ về lịch sử hình thành và phát triển của huyện Hương Khê; xác định những tiềm năng, lợi thế của huyện trên các lĩnh vực. Qua đó, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.
- Phát động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân góp ý kiến, đóng góp và cung cấp thông tin, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ và quê hương.
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, lập thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
2. Yêu cầu:
Cuộc thi phải được tiến hành sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực sự thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đúng tiến độ, thời gian.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
1. Nội dung dự thi:
- Thi tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển huyện Hương Khê; Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương.
           - Thi tìm hiểu về các địa danh, các di tích lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng, truyền thống tốt đẹp của Hương Khê.
- Thi tìm hiểu về sự đóng góp của Đảng bộ và Nhân dân Hương Khê trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; về những thành tựu trong công cuộc đổi mới; tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực của huyện; sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của quê hương Hương Khê sau 150 năm.
- Sưu tầm, bổ sung các thông tin, tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển huyện Hương Khê.
2. Hình thức dự thi:
- Bài dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra theo hình thức viết tay bằng Tiếng Việt trên giấy trắng khổ A4, không đánh máy hoặc phô tô coppy; không hạn chế hình ảnh minh họa; đánh số trang theo thứ tự, đóng thành quyển.
           - Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.
- Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh hoạ phải có chú thích rõ ràng.
           - Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Ngoài trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về lịch sử 150 năm hình thành và phát triển huyện Hương Khê”; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ; số điện thaoij của người dự thi.
3. Đối tương dự thi:
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Phúc Đồng.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Giải cá nhân (CB, GV, NV và HS):
- 01 Giải nhất:               300.000 đồng/giải.
- 02 Giải nhì:                 200.000 đồng/giải.
- 03 Giải ba:                   150.000 đồng/giải.
- 04 giải khuyến khích:  100.000 đồng/giải.
IV. KINH PHÍ: Kinh phí tổ chức được trích từ ngân sách của nhà trường.
V. TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Tổ chức:
- Thành lập ban tổ chức; ban giám khảo cuộc thi.
- Tổ chức phát động cuộc thi; thu bài, chấm bài và tổ chức tổng kết trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải.
          - Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thường xuyên phát động tuyên truyền để cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có chất lượng; bắt buộc 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.
         - Giáo viên chủ nhiệm lớp, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm hướng dẫn 100% học sinh tham gia đảm bảo chất hượng, hiệu quả.
         - Tất cả các bài thi được đóng gói nộp về Phòng GD.
2. Thời gian thực hiện:
          - Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/5/2017: Tập thể, cá nhân làm bài dự thi.
          - Ngày 11/05/2017: Nộp bài cho Ban tổ chức.
          - Ngày 12/05/2017: Chấm bài thi.
          - Nộp về Phòng GD từ ngày 16 đến 20/5/2017.
Nơi nhận:
- BGH, TTCM;
- Đoàn TN, Đội TNTPHCM;
- Giáo viên CN 14 lớp;
- Đăng Website của trường;
- Lưu: VT.
- Gửi VB điện tử.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Yên Sơn
 

Tác giả bài viết: Phạm Yên Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn