Thứ tư, 18/05/2022 - 09:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Đồng

Nghị quyết Chi bộ tháng 4 năm 2016

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚC ĐỒNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
 
Số    /BC-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 

Phúc Đồng, ngày      tháng 4 năm 2016
 
BÁO CÁO
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 3
Nhiệm vụ, nghị quyết tháng 4 năm 2016
         
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ THÁNG 03/2016.
1. Công tác Đảng.
          1.1. Tư tưởng chính trị.
          - Có lập trường chính trị vững vàng luôn nói và làm theo mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
          - Thực hiện nghiêm túc mọi Chỉ thị, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
          - Tuyên truyền ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào các tiết chào cờ đầu tuần, đầu tháng; treo băng rôn.
          1.2. Công tác phát triển Đảng:
          - Tiếp tục theo dõi bồi dưỡng quần chúng đã qua lớp cảm tình Đảng, thẩm tra lí lịch, hoàn thiện 02 bộ hồ sơ đề nghị kết nạp đảng cho 02 quần chúng.
          - Đóng nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời.
2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: dạy- học.
          - Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình đảm bảo dạy đúng PPCT đã được phê duyệt.
          - Dạy thêm buổi 2, dạy tự chọn thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra.
          - Thực hiện sự phân công dạy thay một cách nghiêm túc.
          - Thảo giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08-03 được 03 tiết trong đó xếp giờ giỏi cả 3 tiết.
          - Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên, kết quả xếp loại tốt 3.
          - Thi HSG tỉnh: tham gia thi HSG tỉnh 3 môn Sinh học, Vật lí, Lịch sử.
          - Bồi dưỡng HSG khối 6, 7, 8 nghiêm túc.
          - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 9 đ/c đăng ký thi; 02 GV được đặc cách, 6 đ/c đạt kết quả phần thi lí thuyết; 6 đ/c tham gia thi dạy đạt kết quả 100% giờ giỏi.
3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức trong nhà trường.
3.1. Tổ chức Công đoàn.
          - Phối hợp chặt chẽ với CM nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
          - Động viên thăm hỏi kịp thời những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          - Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
          3.2. Công tác Đoàn, Đội:
          - Ổn định mọi nề nếp, vệ sinh phong quan trường lớp sạch sẽ.
          - Thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động của học sinh.
          - Phối hợp với Đoàn xã tổ chức học lớp cảm tình đoàn cho 80 đội viên ưu tú; đã kết nạp được 23 đội viên vào hàng ngũ của Đoàn TN.
          - Phối hớp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức tốt ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-03. Tham gia giải bóng chuyên do đoàn xã tổ chức.
4. Công tác xây dựng trường chuẩn, củng cố các tiêu chí 5, 14 NTM.
Rà soát các tiêu chí xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia, đặc biệt quan tâp xây dựng tiêu chuẩn 4 Cơ sở vật chất: Xây nhà phòng bộ môn, làm đường nội trú, trồng cây xanh, cải tạo khuôn viên.
*Tồn tại:
          - Công tác xứ lí sau kiểm tra chưa thực sự triệt để, quyết liệt.
- Thực hiện quy chế chuyên môn chưa thực nghiêm túc như: Chậm giờ, bỏ giờ, dạy không ký sổ đầu bài.
          - Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, thi "Rung chuông vàng" và tổ chức các trò chơi nhưng do trời mưa nên không thực hiện được.
 
II. NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ THÁNG 04 NĂM 2016.
 
Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày Bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, ngày giải phóng Miền Nam 30-04 và ngày Quốc tế Lao động 01-05
 
1. Công tác Đảng.
          1.1. Tư tưởng chính trị.
          - Có lập trường chính trị vững vàng luôn nói và làm theo mọi chủ trương đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.
          - Thực hiện nghiêm túc mọi Chỉ thị, tích cực tìm hiểu đưa Nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn. Tuyên truyền sâu rộng ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để ngày bầu cử trở thành ngày hội toàn dân; Tuyên truyền, thực hiện rà soát các tiêu chí số 5 và 14 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
          - Tăng cường công tác phê và tự phê.
          1.2. Công tác xây dựng Đảng:
          - Tiếp tục theo dõi bồi dưỡng quần chúng đã qua lớp cảm tình Đảng để chuẩn bị kết nạp (Thuận, Tr.Anh, Ngọc, Duẩn, N.Oanh, K.Oanh, Hiến).
          - Đóng nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời.
2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: dạy- học.
          - Thực hiện dạy học tuần 28, 29, 30, 31 PPCT (riêng khối 9 tuần 29-32).
- Tập trung rà soát, nâng cao chất lượng quản lý, dạy học để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học đã đề ra.
- Rà soát lại chế độ cho điểm, so sánh với chất lượng học kỳ I và có phương án nâng cao chất lượng theo chỉ tiêu của Nghị quyết HNCVC đầu năm. Vào điểm kịp thời trong sổ điểm lớn và nhập điểm vào phần mềm quản lí nhà trường (SMAS) đợt 1 HKII hoàn thành trước 10/4.
- Bồi dưỡng, động viên, tổ chức HS tham gia thi giỏi huyện các khối 6, 7, 8; làm cơ sở lập danh sách đội dự tuyển HSG 9 năm 2016-2017.
- Đẩy mạnh ôn tập cho HS lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và phụ đạo cho HS yếu kém của các khối lớp. Tổ chức thi thử TS lớp 10 hai môn Toán, Ngữ văn theo đề của Phòng GD đảm bảo nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy học. Thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng cho HS lớp 9.
- Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục theo kế hoạch ngành đã triển khai.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc dạy, học và công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học lực HS; rà soát thực hiện chương trình, chế độ cho điểm, các định mức lao động, chuẩn nghề nghiệp của cán bộ giáo viên.
- Tiếp tục triển khai thực hiện “Mô hình trường học mới Việt Nam” thực tập tại Trường THCS Chu Văn An, trao đổi qua mạng …; Thực hiện công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đưa sản phẩm lên diễn đàn danhgia.truonghocketnoi.edu.vn;
3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức trong nhà trường.
3.1. Tổ chức Công đoàn.
          - Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
          - Động viên, thăm hỏi kịp thời những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          3.2. Công tác Đoàn, Đội.
          - Tiếp tục bồi dưỡng các Đội viên đã qua lớp cảm tình đoàn, tham mưu và kết nạp đoàn cho những đội viên đã tham gia tốt khoá bồi dưỡng.
          - Tăng cường hoạt động của đội cờ đỏ, theo dõi sát sao, ổn định mọi nề nếp, vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ.
          - Thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động, nề nếp của học sinh.
          - Thường xuyên phân luồng giao thông trước cổng trường khi HS tan trường.
          3.3. Công tác chủ nhiệm.
          - Tăng cường sinh hoạt 15’ đầu giờ, tăng cường kiểm tra việc học bài, soạn bài của học sinh.
- Rà soát, nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2016 cho học sinh: nghèo, cận nghèo, con liệt sỹ,  con thương binh, con mồ côi...
          - Có biện pháp xứ lí thích đáng đối với những HS vi phạm.
4. Công tác XD trường chuẩn Quốc gia và rà soát các tiêu chí 5, 14.
- Rà soát tiêu chuẩn trường chuẩn QG theo Đề án trường đã triển khai. Xây dựng cơ sở vật chất trường học để đạt tiêu chí 5 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm các hạng mục:
+ Cải tạo hệ thống điện, đào giếng, hệ thống nước sạch.
+ Giải phóng mặt bằng, vệ sinh khuôn viên, trồng hoa, cây xanh.
+ Xây tường rào, Đổ bê tông đường vào nội trú, sân vận động, sân trường.
+ Vệ sinh khuôn viên trường lớp.
+ Trang trí phòng học, phòng bộ môn, Phòng Truyền thống.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ cập năm 2016. Phối hợp với trường MN, TH nhập dữ liệu PCGD 2016 trực tuyến; giữ vững và phát huy tiêu chí 14.1, 14.2 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
5. Giải pháp thực hiện:
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến tận CB, GV, NV và HS.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ.
- Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết đầy đủ, kịp thời.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát; xứ lí sau kiểm tra.
Trên đây là báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ tháng 3 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 4 đề nghị các đ/c Đảng viên góp ý xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.
 
  T/M CẤP UỶ CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
Phạm Yên Sơn
 
 
 
 
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 05 : 95
Năm 2022 : 1.095